Ο πατριωτισμός και ο φιλελευθερισμός κυριαρχούν, καθώς ανταποκρίνονται στα μεγάλα ζητούμενα της εποχής