Ομιλία στην ολομέλεια σχετικά με την τροπολόγια για την παροχή βοηθήματος.