Ομιλία στην ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό του 2017