Ομιλία για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για του ΟΤΑ