Ομιλία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας