Συνέντευξη στον Alpha 989 με τον Δ. Βερύκιο & τον Σ. Λάμπρου