Κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων»

Το Υπουργείο Υγείας το 2013, προχώρησε στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής και στόχων του Τομέα Υγείας για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων του Τομέα Υγείας και ταυτόχρονα, τη δέσμευση πόρων από την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

Μετά  την έγκριση  των Τομεακών και Περιφερειακών Σχεδίων της νέας προγραμματικής περιόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο Υγείας είχε την υποχρέωση να σχεδιάσει και να εξειδικεύσει, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες τις δράσεις του τόσο σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας) όσο και σε επίπεδο Περιφερειών. Τις εξειδικεύσεις αυτές όφειλε  να παρουσιάσει στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης εντός του 2015 προκειμένου να δεσμευτούν οι απαραίτητοι πόροι. 

Η ηγεσία του Υπουργείου από το 2015 και με πρόσχημα την επανασχεδίαση των εθνικών προτεραιοτήτων πάγωσε όλη την διαδικασία μέχρι την άνοιξη του 2016.
Τον Απρίλιο του 2016, στο αμφιθέατρο  της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας η πολιτική ηγεσία υπό τον Υπουργό και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα κο Π. Γιαννουλάτο, παρουσίασε νέα στρατηγική για τον Τομέα της Υγείας, στην οποία παρουσιάστηκαν τα κονδύλια που το υπουργείο διεκδικούσε από την νέα προγραμματική περίοδο. Στην εκδήλωση ήδη διαπιστώθηκε ότι είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα οι διεκδικούμενοί πόροι να είναι σημαντικά μικρότεροι από τους πόρους που διεκδίκησε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Σήμερα, πέντε μήνες μετά, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχει προχωρήσει στην υποβολή τεκμηριωμένων και επεξεργασμένων προτάσεων στις Περιφέρειες. Η κωλυσιεργία αυτή, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα κάποια πρόσκληση από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων για την χρηματοδότηση νέων έργων στον τομέα της Υγείας. Αντιθέτως, οι αρμόδιες υπηρεσίες, γίνονται μάρτυρες αντιφατικών δηλώσεων και θέσεων της πολιτικής ηγεσίας.‎

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιος είναι αρμόδιος και επίσημα υπεύθυνος από την πολιτική ηγεσία για την προώθηση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020;
  2. Ποιος είναι σήμερα ο σχεδιασμός του Υπουργείου ανά Τομεακό και Περιφερειακό Πρόγραμμα και ποια η κατανομή πόρων ανά τομέα (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Δημόσια Υγεία, Ψυχική Υγεία) και ανά Ταμείο (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, INTERREG); 
  3. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις πόρων  από τις επιμέρους Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου;
  4. Ποιες προτάσεις έχουν υποβληθεί στα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας από το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚEΛΛΑΣ

 

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε.

Μοιράσου το

Τελευταία νέα