Η μόνη λύση είναι προσέλκυση επενδύσεων και μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.