Η κυβέρνηση να διασφαλίσει τη διαφάνεια στην έρευνα για το θάνατο του Έλληνα ομογενή