Ο απλός πολίτης πρέπει να ξαναβρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής.