Η κυβέρνηση έχει την ευχή μας και την υποστήριξή μας στο θέμα του χρέους