Η Αριστερά υπήρξε διαχρονικά & ιστορικά εχθρός της Ελευθερίας