Διεξαγωγή Προμηθειών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: «Διεξαγωγή Προμηθειών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας»
Στις 8 Αυγούστου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4412/2016 που αφορά Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
Ο νόμος αυτός αφορά την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Παρότι η εναρμόνιση έγινε με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών, δεν είναι σαφής η ετοιμότητα του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Είναι έτοιμο το Υπουργείο Υγείας και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας να εφαρμόσει τις προβλέψεις του ισχύοντος νόμου 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών;
2. Έχουν εκπονηθεί Πρότυπα τεύχη διακήρυξης και Πρότυπα Εγγράφων Σύμβασης, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Νόμο 4412/2016;
3. Πόσες διαγωνιστικές διαδικασίες (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού) προκηρύχθηκαν τον πρώτο μήνα ισχύος του νόμου, ήτοι από τις 8 Αυγούστου 2016 έως 8 Σεπτεμβρίου 2016; Είναι όλες σύμφωνες με τον ισχύοντα Νόμο 4412/2016;
4. Εάν υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν προκηρυχθεί σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, ποιος είναι ο κίνδυνος να μην υλοποιηθούν και σε αυτή τη περίπτωση πως θα καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων σε υλικά και υπηρεσίες;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε.

Μοιράσου το

Τελευταία νέα