Έλεγχος συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υπηρεσιών υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Έλεγχος συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υπηρεσιών υγείας»

Το 2014, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που υπέδειξε ο ΕΟΠΥΥ προχώρησαν σε ελέγχους σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές για τη χρήση 2013. Οι έλεγχοι αυτοί, έγιναν με επιβάρυνση των παρόχων από τις εταιρείες που όρισε ο ΕΟΠΥΥ. Τον Οκτώβριο του 2014, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα.

Τα οριστικά πορίσματα αυτών των ελέγχων οι μετέπειτα ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας αντιμετώπισαν με αδιαφορία και παθητικότητα. Στο Νόμο 4368 (ΦΕΚ Α΄21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και ειδικά στην παράγραφο 9Β του άρθρου 90 αναφέρεται: «στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013(Α΄167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με 5% της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».

Αν και δόθηκε η εντύπωση ότι έστω μετά από ένα χρόνο καθυστέρησης η κυβέρνηση θα ενεργούσε επί του θέματος, μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει κάτι αλλά αντιθέτως, δημοσιεύματα αναφέρουν πως καταβάλλεται προσπάθεια από την ηγεσία του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ το θέμα να παραπεμφθεί στις καλένδες και να ξεχαστεί ή να παραγραφεί.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Γιατί υπήρξε αδράνεια πολλών μηνών; Τι έκανε τα πορίσματα και πως αξιοποίησε τα ευρήματα των ελέγχων αυτών μέχρι σήμερα;
  2. Πόσες και ποιες από τις υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη;
  3. Ποιες ποινές επιβλήθηκαν σε όσους από τους παρόχους βρέθηκαν σοβαρές παραβάσεις;
  4. Ποια τα τελικά αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;
  5. Πόσα πρόστιμα και σε πόσους παρόχους επιβλήθηκαν σε εφαρμογή του νόμου που νομοθέτησε η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Νόμου 4368/2016;
  6. Τι ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που έχει σχεδιάσει να κάνει και πότε ακριβώς, για τους ελέγχους αυτούς;
  7. Είναι στις προθέσεις της ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας να διατάξει έλεγχο και αναζήτηση υπευθύνων και να αποστείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ

 

Η ερώτηση όπως κατατέθηκε.

Μοιράσου το

Τελευταία νέα